01

Diverse stijlen

Kunstenaars en goudsmeden hebben zich altijd laten gelden om de uitstraling van een juweel weer een nieuw leven in te blazen.

02

Edelstenen

Sieraden en juwelen met edelstenen krijgen door die kleuren een extra toegevoegde waarde.

03

Vroegere tijden

Zelfs de “oer” mens (Nean Thales) versierde zich al met de klauwen van de arend.

04

Diverse landen

Sieraden en juwelen uit verschillende landen zijn meestal een weerspiegeling van de cultuur uit die landen.

Privacyverklaring

Juwelier Sengers, gevestigd aan Voorstraat 387-391 3311 CT Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.juweliersengers-dordrecht.nl

Voorstraat 387-391 3311 CT Dordrecht

0786139220

S. Sengers is de Functionaris Gegevensbescherming van Juwelier Sengers Hij/zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juwelier Sengers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juwelier Sengers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Juwelier Sengers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juwelier Sengers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: NAW gegevens en de gegeven die behoren bij de betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Juwelier Sengers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juwelier Sengers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Juwelier Sengers uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juwelier Sengers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juwelier Sengers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Juwelier Sengers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juwelier Sengers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Reparatie en restyling

Reparatie en restyling

Wij hebben een eigen atelier, waar onze goudsmid (Mevr Oskam) op dinsdag en donderdag aanwezig is voor advies.

Services en advies

Services en advies

Wij kunnen putten uit een lange periode van bestaan (zie foto). De passie die onze winkel uitstraalt laat zich duidelijk onderscheiden. Dat we heel breed zijn laat zich niet alleen fysiek gelden. Maar als u ons advies vraagt krijgt u die zonder commercieel gewin.

Aanbieding van sieraden

Aanbieding van sieraden

Natuurlijk kunt u bij ons terecht met vragen over de waarde van een sieraad. In principe gaan wij niet voor de smelt (wij doen niet mee als u gaat shoppen), wij gaan meer voor behoud van de cultuur en eventuele smelt gebruiken wij om het restaureren van bestaande sieraden.

Historie van Sengers

De eerste stap in de detailhandel wordt gezet door (over)grootvader Johannes Hendricus Sengers. In 1886 werd de eerste winkel geopend (zie foto uit 1910).

Zoon Johan Sengers zet deze traditie voort met een winkel aan de Voorstraat in Dordrecht (1936-1970). Zijn drie zonen vestigen zich vervolgens als juwelier in resp. Heerlen, Breda en Dordrecht.

De jongste telg (Kees Sengers) begon in 1972, samen met zijn vrouw Marijke, als juwelier (ook aan de Voorstraat), maar meer met het accent op antieke juwelen en kunst. Met de toetreding van dochter Saskia wordt naar een breder assortiment gezocht en wordt de winkel vergroot tot de huidige situatie van vijf historische panden.

Maar een breder assortiment vereist wel een duidelijk overzicht. Sinds enige tijd zijn er diverse thema’s bedacht die de beleving sterk vergroot. Hier kunt u ongestoord genieten van onze gepassioneerde presentatie.

De nieuwste thema’s

Openingstijden

maandag Gesloten
dinsdag Tijdelijk gesloten
woensdag 11:00-17:00
donderdag 11:00-17:00
vrijdag 11:00-17:00
zaterdag 11:00-17:00
zondag Gesloten

Adresgegevens

Voorstraat 387-391
3311 CT Dordrecht
078 613 9220

Contact

KVK: 23066216
BTW-nummer: NL804546472B01