Thema Boekjes

Dit is een reeks boekjes die wij uitgeven over sieraden als uiting van rijkdom en ijdelheid, maar ook als presentatie van verschillende culturen uit de oudheid of uit verre landen. En natuurlijk kan een sieraad ook laten zien tot welke groep de drager(ster) behoort in een zowel religieus als in maatschappelijk opzicht.

In een ultieme poging zal ik proberen dit allemaal in kaart te brengen en jullie te laten proeven van de "rijkdom" die het sieraad teweeg gebracht heeft en nog brengt.

Ik draag uiteindelijk al deze boekdeeltjes op aan mijn dochter Saskia, die het stokje van mij overneemt, als afscheid van mijn Juweliers loopbaan.

In onze "inloop etalage" kunnen deze boekjes gratis worden meegenomen. 

kroonjuwelen-thumb

Kroonjuwelen

Kroonjuwelen

In het eerste boekje gaan we onder de naam “Kroonjuwelen” laten zien wat de ingrediënten zijn die een sieraad bijzonder maken. Onze experts hebben daarin een keuze gemaakt.


Is het voorwerp van uw interesse nog aanwezig? Klik op een voorwerp om te zien of het nog voorradig is. Verkochte items krijgen het label 'Verkocht'.

sieraden-in-de-liefde-header

Sieraden in de Liefde

Sieraden in de Liefde

Van "Aanzoekring" tot gouden bruiloft.


Is het voorwerp van uw interesse nog aanwezig? Klik op een voorwerp om te zien of het nog voorradig is. Verkochte items krijgen het label 'Verkocht'.

kaft-egypte-web

Sieraden in de Oudheid - Deel 1: Egypte

Sieraden in de Oudheid Deel 1: Egypte

In het oude Egypte werd goud als Goddelijk beschouwd en aangezien de Farao’s een goddelijke status hadden, droegen zij alleen gouden sieraden, die ook mee werden begraven in hun graftombes.

Een sterk staaltje van Egyptisch vakmanschap is het dodenmasker van Toetanchamon. De goudmijnen in de Nuba regio maakte destijds van Egypte een zeer welvarend land. Veroordeelden werden onder dwang te werk gesteld in de goudmijnen . De Egyptische goudsmeden ontdekten als eersten dat verhitting nodig was om metalen te scheiden. Ze maakten gebruik van blaaspijpen die uit brandwerend klei werden gemaakt, om de smeltoven extra te verhitten.

In een later tijdperk ging ook het volk over tot het dragen van sieraden. Zowel mannen als vrouwen droegen sieraden niet alleen voor decoratie maar ook als middel om het kwaad af te weren.
U zult er enkele voorbeelden in dit boekje van vinden.


Is het voorwerp van uw interesse nog aanwezig? Klik op een voorwerp om te zien of het nog voorradig is. Verkochte items krijgen het label 'Verkocht'.

cover-web

Sieraden in de Oudheid - Deel 2: De Romeinen

De Romeinen

Dit boekje is momenteel in ontwikkeling.

Van alle volkeren uit de oudheid waren de Romeinen het meest verzot op goud. Zelfs in die oude tijd werd goud door hen al als betaalmiddel gebruikt. Rond 85 voor Christus werd de eerste munt geslagen, “AUREUS” genaamd en onder Julius Caesar werd deze munt zelf een zeer frequent geslagen en gebruikt om hun uitgestrekte gebied te bekostigen. Spanje werd door de Romeinen ingelijfd en daar werd het meeste goud gevonden. De ontginning van het goud ging met veel gewelddadigheid gepaard en de mankracht bestond meestal uit slaven.
Al gauw werd goud gezien als statussymbool en vooral heren ringen werden populair om documenten te verzegelen. Deze ringen werden voorzien van een edelsteen waarin een symbool werd gegraveerd, die bij de drager hoorde. Bij de jongens was de gouden gelukshanger of amulet erg ik trek en bij de vrouwen waren armbanden (vooral versierd met edelstenen) erg geliefd. Brons of zelfs terra cotta werd gedragen door het “gewone volk”.

De Romeinse fibula
Het eenvoudigste kledingstuk die de Romeinse vrouwen droegen was een rechte lap die om de middel werd gewikkeld. Later ging men een tweede lap om de schouders draperen. Zo ontstond de kleding van de Romeinse vrouwen, waarbij de siergesp of fibula de lappen aan elkaar hield. De oudsten dateren uit 800 voor Christus en aan de kleur, vorm of bewerking kon men die in de tijd plaatsen.

china-header-web

China

China

Een belangrijke edelsteen in China is Jade. Die is daar net zo populair als hier de diamant. Het wordt daarom in China “het groene goud” genoemd.

De Jade Keizer is de oppergod in het Taoïsme. Aan Tao betekent “de weg”.
Veel Chinezen hangen deze leer, naast het boeddhisme.
De Taoisten zoeken naar evenwicht (yin en yang).
Zo kunnen kou en warmte niet zonder elkaar bestaan.
Andere voorbeelden zijn: water en vuur, vrouw en man, enz.
De Chinezen geloven dat het dragen van sieraden met jade zorgen voor harmonie en evenwicht, het trekt voorspoed, geluk en welvaart aan.
In de Chinese cultuur wordt alleen bewerkte jade als waardevol gezien.
Onbewerkte jade is dus veel minder waardevol.

De verjaardag van de Jade Keizer wordt gevierd met het offeren van bloemen en fruit, maar ook vormen geld-offers geen uitzondering.
Daarna wordt er thee gedronken bij kaarslicht en wierook..

Is het voorwerp van uw interesse nog aanwezig? Klik op een voorwerp om te zien of het nog voorradig is. Verkochte items krijgen het label 'Verkocht'.

hindoeisme-cover

Hindoeïsme

Hindoeïsme

Dit boekje is momenteel in ontwikkeling.

Hindoeïsme is de oudste nog levende godsdienst ter wereld.
Zo’n 3000 tot 4000 jaar geleden leefde een volk in de Indusvallei aan de rivier de Sindu. Hindoe is het Perzische woord voor rivier. Vanaf de 19e eeuw is Hindoeïsme een verzamelnaam van alle godsdiensten van Indiase oorsprong.

Het hindoeïsme kent vier doelen in het leven:
Gerechtigheid. De welstand. Het plezier en uiteindelijk: de bevrijding.

De twee belangrijkste feesten zijn:
De Holi (voorjaars feest)
Divali (lichtfeest)

Hindoes hebben respect voor alles wat leeft, daarom zijn de meeste vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om te eten, maar alleen om te offeren.
Veel Hindoes eten met hun vingers, waarbij zij alleen hun rechterhand gebruiken, omdat de linkerhand in ogen onrein is.

De twee belangrijkste goden zijn: Brahma en Vishnu.

De hindoes geloven dat Vishnu zich in verschillende gedaantes op de wereld verschijnt (reïncarnatie). Enkele voorbeelden zijn:

Rama (de oorlogsheld, staat aan het hoofd van een apen leger)
Krishna (de fluitspelende herdersjongen)
En zelfs in de Boeddha (die zelf de weg naar de verlossing vond)

artnouveau-artdeco-kaft-web

Art Nouveau & Art Deco

Art Nouveau & Art Deco

De Art Nouveau (in Duitsland en Oostenrijk ook wel jugendstil genoemd) is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 (begin van de WO-1) op verschillende plaatsen in Europa populair was. Als reactie op o.a. allerlei Neo stijlen, die vooral in de 2e helft van de 19e eeuw waren ontstaan.


Dat de Art Nouveau vooral een kunststroming is geweest komt ook doordat de kunstenaars in die tijd deze neo stijlen als kitsch beschouwden. Een echte stijlvorm is het nooit geworden, dat was toen de tijd meer weggelegd voor het impressionisme als tegenhanger op de Biedermeier stijl, die door velen ook als kitsch werden beschouwd. Ook de “zoete” zeg. Romantische periode in de 19e eeuw werd door hen als zeer burgerlijk ervaren. In deze tijd ontstond ook de “Nieuwe Stijl” en de Belle Epoque. Het zou tot ver na de 1e Wereldoorlog duren en wel in 1925, toen de Wereld Tentoonstelling in Parijs de Art Deco stijl werd geïntroduceerd als tegenhanger van de Art Nouveau.

Bekende kunstenaars uit de Art Nouveau periode waren:
In Frankrijk: Alphons Mucha en Toulouse Lautrec
Nederland: o.a. Jan Toorop (gekscherend sla-olie kunstenaar, omdat hij affiches voor Calvé maakte)


Is het voorwerp van uw interesse nog aanwezig? Klik op een voorwerp om te zien of het nog voorradig is. Verkochte items krijgen het label 'Verkocht'.

schilderij-header-sentiment

Sieraad en Sentiment

Sieraad en Sentiment

Dit boekje is momenteel in ontwikkeling.

Belangrijke gebeurtenissen worden onderstreept door een sieraad, herinneringen hieraan worden meestal met blijheid beleefd. Dat klinkt als muziek in de oren.