De duif als schakel tussen de spirituele en de aardse wereld

Printen
Voorstelling van Maria, zoon Jezus en Johannes de Doper die de duif vasthoudt. Italiaanse school periode 1800 - 1899, oliverf
€ 2000,00