Riemhaak in de vorm van een Nar

Printen
Geen afbeelding ingesteld
Middeleeuwse messing riemhaak in de vorm van een nar. 2e helft 15e eeuw (zeldzaam).

Nar: de brutaalste persoon in de middeleeuwen. Een nar of hofnar is de officiële grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer. Hij droeg een muts, soms met ezelsoren en bellen. Zijn sociale functie was het ingaan tegen de heersende opvattingen, zonder dat hij ervoor gestraft werd.
In die zin had de nar juist een hoge sociale status.
Hij verdween min of meer in de 18e eeuw en maakte plaats voor een meer cabareteske professionele persoon.
Beschrijving